Neonova AB

Anmälan till nationella mätningar inom funktionshinderområdet 2018

För att hinna med avtalshantering och övriga förberedelser så öppnar vi i år registreringen redan nu i juni. För er som deltagit tidigare så kommer era senaste gruppuppgifter att vara förifyllda. Ni behöver alltså bara korrigera eventuella ändringar som skett i gruppfördelningen sedan förra omgången.

Om ni redan har ett befintligt Pict-O-Stat Premiumkonto som ni vill använda för att besvara årets mätningar så går det återigen alldeles utmärkt. En anmälningslänk kommer att dyka upp på startsidan efter att ni har loggat in i era konton under slutet på juni.

Observera att vissa enkätfrågor inte har något ljud än. Detta kommer naturligtvis att vara fixat tills undersökningarna drar igång i september.

Allmän information

Den nationella brukarundersökningen har tagits fram av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) i samarbete med Neonova. Den omfattar sju enkäter och mäter fyra kvalitetsområden: självbestämmande, bemötande, trygghet samt trivsel.

Undersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt LSS och SoL samt personlig assistans. Det vill säga brukare både inom LSS- och socialpsykiatriverksamheter. Den omfattar sju enkäter och mäter fyra kvalitetsområden: självbestämmande, bemötande, trygghet samt trivsel. Mer information hos SKL

Fler förberedelser

Guide och förberedelser för frågeassistenter

Vi har tillsammans med SPSM tagit fram en ny guide för frågeassistenter för att underlätta det förberedande arbetet med deltagarna (brukarna). Guiden tar bl.a. upp hur man kan tänka vid förberedelserna, information om alternativa kommunikationssätt och hur det ser ut när man genomför undersökningen i Pict-O-Stat. Guiden innehåller också alla Pictogrambilder som är med i undersökningen.

Mall för information till deltagande brukare

Här finns en mall som du som offentlig/annan utförare kan använda för att informera de deltagande personerna om syftet med årets undersökning. Kom ihåg att lägga in egen logga och fylla på med egen text, samt gärna förtydliga med ditt val av symbolspråk:

Enkäterna

I filerna nedan kan du se hur enkäterna ser ut på tydlighetsnivå 2 i Pict-O-Stat (dvs symbolsatta). Använd gärna dessa vid förberedelserna.

Frågor eller funderingar

Om du har frågor eller funderingar kring systemet (Pict-O-Stat Light/Premium) och hanteringen av detta i årets undersökning, är du hjärtligt välkommen att kontakta oss på Neonova.

Maila dina frågor till oss på:

Vid övriga funderingar rörande bakgrund, syfte och annan hantering: kontakta Anna Thomsson på SKL: