Neonova AB

Pict-O-Stat - Demonstration

Pict-O-Stat består av två delar, dels administrationsdelen som används av personalen för att lägga in frågor och enkäter samt för att ta fram statistik och analyser, och dels enkätvyn som är den del av programmet som brukarna använder för att svara på frågorna. Länkarna här nedanför visar exempel på hur enkätvyn i Pict-O-Stat kan se ut för en brukare.

Enkäterna kan genomföras på tre olika tydlighetsnivåer beroende på brukarens behov av kognitivt stöd. Frågorna kan besvaras antingen med hjälp av t.ex Flexiboard, pekskärm eller vanlig mus och tangentbord.

Kontrollera först att ljudet på din dator är på och att det står på en lagom nivå. Klicka sedan på någon av länkarna nedan för att starta testenkäten. Vi rekommenderar att du börjar med att titta på nivå 2 som är den nivå som används mest.

När du startat en enkät kan du klicka på informationsknappen (knappen med ett litet i på) för att få en kort genomgång av funktionerna.

Administration

Om du är nyfiken på att se hur man som personal arbetar i administrationsvyn med att skapa undersökningar och ta fram statistik så ger vi dig gärna en personlig demonstration över telefon och internet. Det tar ungefär en timme och innebär inte några som helst förpliktelser.

Klicka här för att boka in en personlig demonstration