Neonova AB

Emma Johansson arbetar som ungdomssekreterare på vård- och omsorgskontoret, Norrköpings Kommun. Huvuduppgiften är att ta reda på frågor som rör ungdomar, unga vuxna med funktionshinder och fungera som en länk till politiker och tjänstemän.

Emma Johansson

Tillsammans med doktorand Pia Käcker arbetar hon under våren 2006 med en utvärdering gällande en av kommunens gruppbostäder och där de har valt att arbeta med Pict-O-Stat samt att ta fram frågor till en boendemodul.

Emma Johansson har p.g.a. av ett medfött fysiskt funktionshinder själv bott i gruppbostadsliknande former under tre år och är nu egen arbetsledare för tre personliga assistenter. Något som hon tycker är en bra erfarenhet i arbetet med att ta fram frågor gällande Pict-O-Stat boende ur ett brukarperspektiv.

För övrigt är hon engagerad i ett antal handikapporganisationer och är för närvarande styrelseledamot i assistanskooperativet, STIL Stiftarna av Independent Living i Sverige.

Emma Johansson
E-post: emma.a.johansson@norrkoping.se
Telefonnr: 011 - 15 15 86 / 0730 - 20 27 96